Hyppää sisältöön

Hengellistä apua onnettomuuksien uhreille

Seurakunnat auttavat kuntia onnettomuuksien jälkipuinnin ja kriisiterapian järjestämisessä.

Hehu-toiminta suuronnettomuuksissa

Seurakunta mukana debriefing-avussa

Kaikissa Suomen kunnissa järjestetään onnettomuuden kokeneille, heidän läheisilleen ja auttajilleen tarpeen vaatiessa debriefing- eli jälkipuinti-istunto. Työ kuuluu kuntien vastuulle, mutta seurakunnat tekevät kuntien kanssa näissä asioissa kiinteää yhteistyötä. Jälkipuinti-istuntoja voidaan järjestää myös läheltä piti -tilanteen kokeneille.

Lisätietoja löydät kuntien verkkosivuilta, soittamalla tai käymällä terveyskeskuksessa, kunnantalon tai kuntapalvelukeskuksen palvelupisteessä.

Yleensä tunnista neljään tuntiin kestävä istunto pyritään järjestämään kahden vuorokauden kuluessa onnettomuuden tapahtumisesta. Istunnossa keskustellaan tapahtuneen onnettomuuden kulusta ja käsitellään siihen liittyviä tunteita tehtävään koulutetun ohjaajan opastuksella.

Jälkipuinti on "psyykkistä ensiapua", joka auttaa ihmisiä suhteuttamaan tapahtunutta, purkamaan pelkoja sekä ymmärtämään, että he eivät ole yksin – ja että heidän reaktionsa eivät ole niin omituisia kuin itsestä saattaisi ensin tuntua.

Osallistujat voivat keskusteluissa luoda kokonaiskuvaa omista kokemuksistaan ja nähdä omaa toimintaansa muiden silmillä. Samalla he saavat tietoa odotettavissa olevista reaktioista sekä tarjolla olevasta tuesta ja terapiasta.

Hengellistä apua seurakunnasta

Onnettomuuden kanssa työskentelevien viranomaisten tehtäviin kuuluu tarjota mahdollisuutta jälkipuintiin sekä ohjata avun tarvitsijat oikeisiin osoitteisiin. Seurakunnat tekevät kuntien kanssa kiinteää yhteistyötä jälkipuinnin ja kriisiterapian järjestämisessä.

Jos haluat varmistaa, että hengellinen ulottuvuus on mukana, kysy apua seurakunnasta. Jos sinusta tuntuu, että tarvitset pitkäkestoisempaa tukea ja terapiaa, voit kysyä myös sitä seurakunnasta tai perheasiain neuvottelukeskuksesta.

Seurakunnissa voidaan myös järjestää rukoushetki niille, joita tapahtuma on koskettanut. Ota yhteyttä seurakuntasi pappiin rukoushetken järjestämiseksi.

Suuronnettomuus koskettaa laajalti

Suuronnettomuudet koskettavat kokonaisia yhteisöjä, kansakuntia ja jopa koko ihmiskuntaa. Vaikka itse onnettomuus tapahtuisi kaukana, suru ja järkytys liippaavat läheltä. Kun ostoskeskuksessa räjähtää, juna putoaa raiteiltaan tai hyökyaalto iskee aurinkorannalle, säpsähdämme: yhtä hyvin minä olisin voinut olla siellä. Oliko paikalla tuttuja tai tutun tuttuja?

Tiedotusvälineet seuraavat suuronnettomuuksien ja katastrofien kulkua reaaliajassa ja ne kokoavat ihmiset yli rajojen samojen kysymysten ja huolten äärelle. Yhteinen suru ja järkytys vaativat käsittelyä siellä, missä ihmiset tulevat yhteen: kouluissa, työpaikoilla, päiväkodeissa ja muuallakin.

Kirkko on myös mukana siellä, missä surraan ja missä ihmisten turvallisuuden tunne järkkyy. Onnettomuuksien uhrien ja auttajien puolesta rukoillaan messuissa ja hartauksissa. Seurakunnan työntekijän voi myös kutsua kouluihin tai työpaikoille. Jos kaipaat keskustelutukea, ota yhteyttä omaan seurakuntaasi.

Hehu-toiminta on henkistä huoltoa

Kuntien lisäksi monilla seurakunnilla on suuronnettomuuksien varalta valmis toimintasuunnitelma, jonka toteutukseen ryhdytään viivyttelemättä. Puhutaan niin kutsutusta hehu-toiminnasta eli henkisestä huollosta. Onnettomuuspaikalle lähetetään kirkon työntekijöitä auttamaan ja tukemaan uhreja, heidän omaisiaan ja avustushenkilökuntaa henkisesti. Tuki on pääasiassa luonteeltaan palvelua, lähellä oloa ja ahdistuksen vastaan ottamista.

Kirkoissa järjestetään suruhartauksia ja rukoushetkiä, kirkon ovia pidetään auki niitä varten, jotka haluavat hiljentyä ja sytyttää kynttilöitä. Läsnä on pappeja ja sielunhoitajia yksityisiä keskusteluita varten. Kirkon työntekijät tulevat tarpeen vaatiessa myös esimerkiksi kouluihin pitämään hartauksia ja keskustelemaan.

Älä epäröi ottaa yhteyttä paikalliseen seurakuntaasi, jos sinä tai läheisesi olette olleet mukana suuronnettomuudessa tai jos tunnet tarvitsevasi apua asian käsittelemiseksi yhteisössäsi.