Hyppää sisältöön

Katekumenaatin ohjaajan opas

Katekumenaatin ohjaajan opas (2011) antaa välineitä uskon peruskysymysten yhdessä pohtimiseen ja ryhmän jumalanpalveluselämään.

Oppaasta löytyy katekumenaattia koskevan tiedon ohella käytännön harjoituksia sekä virikkeitä jumalanpalveluksiin. Työtapoja voidaan yhdistellä ja muunnella erilaisten ryhmien tarpeisiin sopiviksi.

Katekumenaatin ohjaajan opas

Katekumenatet - ett idématerial för ledare