Lähetystyön pohja Jeesuksen kutsussa (käännettävä)

Kirkon tehtävä on kertoa kaikille Jumalan armosta ja rakkaudesta, jota hän osoittaa meille erityisesti Jeesuksen kautta. Tehtävän toteuttamisessa on kyse sekä Jeesuksen antaman käskyn että hänen esimerkkinsä seuraamisesta. Jeesus sanoi: "Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." (Joh. 20:21) 

Nykyään lähetystyötä tehdään esimerkiksi kääntämällä Raamattua eri kielille, paikallisten tv- ja radio- ohjelmien kautta, kouluttamalla uusia työntekijöitä seurakuntaan, auttamalla hädässä olevia ja vaikuttamalla epäoikeuden-mukaisuuden syihin. Menemme kaikkialle sinne, missä kristinuskoa ei tunneta tai siitä tiedetään vain vähän, ja kerromme hyvää sanomaa Jeesuksesta.

-

“All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.” (Matthew 28.18-20)