Rippikoulun "ulkoläksyt"

Rippikoulussa etsitään ennen kaikkea sisäistä ymmärrystä.

Katekismuksen perustekstit antavat tämänkin päivän rippikoululle opetuksen pohjan ja perusjäsennyksen:

Rippikoulussa tavoitellaan ennen kaikkea näiden ydinkohtien sisältöjen sisäistä ymmärtämistä. Niiden ulkoa osaaminen voi myös olla paikallaan ja helpottaa paitsi ymmärtämistä, myös mukanaoloa messussa: Isä meidän -rukous ja uskontunnustus ovat myös osa jumalanpalveluksen kaavaa.

Katekismuksen lisäksi rukouksen ja jumalanpalveluselämän lähtökohta, Raamattu, on kokonaisuudessaan rippikoulun peruskirja. Isä meidän -rukouksen ja kymmenen käskyn lisäksi erityisesti voivat yhteiseen keskusteluun nousta esimerkiksi seuraavat kristinuskon ydinkohdat Raamatusta:

  • Rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22:37–40)
  • Kastekäsky (Matt. 28: 18–20)
  • Pienoisevankeliumi (Joh. 3:16)
  • Herran siunaus (4 Moos. 6:24–26)