Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja järjestää toimintaa alle kouluikäisille

Varhaiskasvatuksen ohjaaja organisoi ja kehittää seurakunnan toimintaa alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa. Lisäksi hän koordinoi esimerkiksi seurakunnan aamu- ja iltapäivätoimintaa, perhetoimintaa tai yhteistyötä kunnan päivähoidon kanssa.

Työssä tarvitaan varhaiskasvatuksen asiantuntemusta. 

Koulutus

Seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan valmistutaan suorittamalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK/kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja (210 op).

Koulutusta järjestään Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Piispainkokous on määritellyt kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan sekä lapsityönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset.

Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan ja hengellisen työn työntekijän ydinosaamiskuvaukset