Kirkko on suuri työnantaja

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on kaikkiaan 400 seurakuntaa (1.1.2017), joissa työskentelee yhteensä noin 20 000 työntekijää papeista haudankaivajiin. Seurakunnat ovat itsenäisiä, ja toimivat kukin yksittäisenä työnantajana. Kirkolla on työntekijöitä myös yhdeksän hiippakuntansa tuomiokapituleissa.

Vuonna 2015 koko kirkossa työskenteli 2123 seurakuntapappia. Seurakuntatyön lisäksi papit voivat työskennellä kirkon erityistehtävissä, esimerkiksi sairaalapappeina tai perheneuvojina.

Seurakuntapastoreista vuonna 2015 miehiä oli 54,5 % ja naisia 45,5 %. Sairaalapapeista ja perheneuvojista naisia oli 70 %. Kirkkoherroina eli seurakuntien johtajina naisia työskenteli 14 %. Koko kirkon henkilöstöstä naisia oli 70,6 % ja miehiä 29,4 %.

Kirkon työntekijöiden keski-ikä on melko korkea. Kaikki työntekijäryhmät mukaan lukien eniten työntekijöitä on ikäryhmässä 50–54- ja 55–59-vuotiaat.

 

Graafinen esitys kirkon henkilöstöstä

Suomen luterilainen kirkko näkyy myös rajojemme ulkopuolella

Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään kaikkiaan 37 maassa. Ulkomailla asuva tai matkaava suomalainen saa seurakunnan palveluja omalla äidinkielellään.

Suomalaistaustaisia on maailmalla n. 1,6 miljoonaa. Suomalaisia turisteja puolestaan matkustaa vuosittain maailmalla 3.3 miljoonaa.
Heitä palvelee ulkomailla 140 kirkon työntekijää.