Arkkipiispa ja piispat

Turun ja Suomen arkkipiispa on Kari Mäkinen. Hän on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 14. arkkipiispa. Hän aloitti tehtävässä vuoden 2010 kesäkuussa. Arkkipiispa on piispojen joukossa “primus inter pares” eli ensimmäinen vertaistensa joukossa.

 

Arkkipiispan lisäksi Suomessa on yhdeksän piispaa. Piispat ovat hiippakuntiensa valitsemia hengellisiä johtajia ja ylimpiä virkamiehiä. He toimittavat muun muassa vihkimiset pappisvirkaan ja tukevat papistoa.

 

Jokaisella piispalla on oma hiippakunta paitsi Turun arkkihiippakunnassa, jossa on sekä arkkipiispa että piispa. He ovat jakaneet tehtävänsä.

 

Lue piispanvaalista