Kädet ristissä

Ystävyysseurakuntatoiminta

on...

  • paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen
  • tärkeä keino edistää paikallisseurakuntien kumppanuutta käytännössä ja kansainvälistä vuorovaikutusta kirkkojen välillä
  • olennainen osa kirkkomme kansainvälisiä suhteita
  • osa seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta
  • yksi kansainvälisen diakonian muoto

Suurin osa Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien ystävyysseurakuntasopimuksista on solmittu luterilaisten seurakuntien kanssa Inkerissä, Virossa, Unkarissa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa tai Saksassa. Myös Venäjän ortodoksisen kirkon Pietarin hiippakunnan seurakuntien kanssa on solmittu muutamia ystävyysseurakuntasopimuksia.

Lisätietoja ystävyysseurakuntatoiminnasta

Ystävyysseurakuntaseminaarissa Turun Kirkkopäivillä 20.5.2017 keskustellaan siitä, mikä ystävyysseurakuntatyössä on nyt ajankohtaista ja tärkeää? Millaisia muutoksia eri ystävyysseurakuntamaissa on tapahtunut? Onko ystävyysseurakuntatyö edelleen toimiva muoto myös uusien kansainvälisten yhteyksien luomikseksi seurakunnissa? Tervetuloa mukaan!

ODOTUKSIA, TOIVEITA ja IDEOITA -ystävyysseurakuntakysely