Kädet ristissä

Ystävyysseurakuntatoiminta

on...

  • paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen
  • tärkeä keino edistää paikallisseurakuntien kumppanuutta käytännössä ja kansainvälistä vuorovaikutusta kirkkojen välillä
  • olennainen osa kirkkomme kansainvälisiä suhteita
  • osa seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta
  • yksi kansainvälisen diakonian muoto

Suurin osa Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien ystävyysseurakuntasopimuksista on solmittu luterilaisten seurakuntien kanssa Inkerissä, Virossa, Unkarissa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa tai Saksassa. Myös Venäjän ortodoksisen kirkon Pietarin hiippakunnan seurakuntien kanssa on solmittu muutamia ystävyysseurakuntasopimuksia.

Lisätietoja ystävyysseurakuntatoiminnasta

Ystävyysseurakuntaseminaari Turun Kirkkopäivillä 20.5.2017

Muutoksen tuulet – mistä tunnet sä ystävän? -ystävyysseurakuntaseminaarissa keskustellaan sisarkirkoissamme ja niiden toimintaympäristöissä tapahtuneista muutoksista ja kysytään, mikä tekee ystävyysseurakuntatoiminnasta ajankohtaista ja tärkeää. Onko se edelleen toimiva muoto myös uusille kansainvälisille avauksille seurakunnissa? Seminaarin lopuksi suunnitellaan yhdessä tulevaa ja keskustellaan, millaista tukea seurakunnat toivoisivat toiminnalleen – esimerkiksi neuvottelupäivien yhteydessä?

Mukana keskustelemassa ovat Klára Balicza ja Csaba Baranyay Unkarin, Kaido Soom Viron ja Kristiina ja Jukka Paananen Inkerin ev.-lut. kirkosta sekä Dick Lewis Englannin anglikaanisesta kirkosta.

ODOTUKSIA, TOIVEITA ja IDEOITA -ystävyysseurakuntakysely