Hindersprövning och lysning

Förlovning

När ett par förlovar sig lovar de båda att de ska gifta sig med den andra. Förlovningen har inte någon juridisk betydelse. 

Hindersprövning och lysning i kyrkan

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Det gör ni på pastorsexpeditionen i den enas församling, eller på magistraten.

Är den ena av er utlänning ska ni börja i god tid. De papper som behövs kan vara besvärliga att få tag på. På pastorsexpeditionen berättar de vad som behövs.

När hindersprövningen görs kan församlingen meddela att ni ska gifta er. Det görs i gudstjänsten på söndagen, och kallas lysning. Församlingen ber för er. Ni är särskilt välkomna till gudstjänsten just den söndagen. Är ni osäkra på vilken söndag det här händer kan ni fråga på pastorsexpeditionen.

I en del församlingar brukar man be för makarna efter vigseln. Också om man gör så kan man ha lysning före vigseln i kyrkan.

Vittnen

Eftersom vigseln är en juridisk akt behövs två vittnen. Vittnet ska vara en myndig person. En närstående kan vara vittne.

Brudparet utser vittnen och meddelar namnen till prästen före vigseln. Vittnena ska vara med under hela vigseln, för att vid behov efteråt kunna intyga att paret blivit vigt. I vårt land undertecknar vittnena inget dokument. Det räcker att de är närvarande vid vigseln.