Kvinnor hand i hand

Bön för registrerat partnerskap

Ni kan komma överens med prästen om hur och var ni vill ordna bönen. Ta kontakt med er egen församling, eller direkt med en präst.

Det finns inget officiellt formulär. Prästen kan därför fritt formulera bönen. I bönen tackar ni Gud för livets gåvor och ber om omsorg och ledning. Samtidigt ber ni om kraft att respektera varandra. Bönen kan göras privat eller offentligt.

Det finns anvisningar för fritt utformad bön med och för personer som registrerat sitt partnerskap.