Statistik om kyrkan

Kyrkans statistik ger information om hur kyrkan syns och verkar i samhället.

Kyrkan för statistik över antalet medlemmar. Ca 4 miljoner finländare hör till evangelisk-lutherska kyrkan 2016. I procent uttryckt är det 72,9 procent av finländarna. Det finns också statistik över antalet döpta barn, kyrkliga vigslar och jordfästningar.

Församlingarna gör upp information över församlingsarbetet, över barn-, ungdoms- och konfirmandverksamheten, diakoniarbetet och missionsarbetet. Av statistiken framgår också hur stor andel av sina medel som kyrkan årligen använder för att sköta de olika uppgifterna. Kyrkan för också statistik över antalet anställda.

År 2016 fanns det sammanlagt 408 församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan.

Församlingarna – från den minsta till den största

 

Statistik över församlingar i Finland, från stora till små
Statistiken över församlingarnas folkmängd, verksamhet och ekonomi finns i webbtjänsten Sacrista.