Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Etusivu Usko ja arvot Kansainvälisyys Yhteistyö maailmalla
 
 

Kirkolla on monipuoliset ja laajat yhteydet eri puolillle maailmaa

Miehiä ja naisiaSuomen evankelis-luterilainen kirkko on aktiivinen toimija ekumeenisessa liikkeessä, maailmanlähetyksessä ja kansainvälisessä diakoniassa.

Kirkollamme on monipuoliset ja laajat  yhteydet muihin kirkkoihin ja kristillisiin tunnustuskuntiin. Kirkkomme edustaa suomalaista luterilaisuutta, omaa kieli- ja kulttuuriperintöään ja suomalaista elämän muotoa maailmalla. Meillä ei ole vain opittavaa vaan myös paljon annettavaa muille.

Kirkkomme on

  • Luterilaisen maailmanliiton,
  • Kirkkojen maailmanneuvoston,
  • Euroopan kirkkojen konferenssin sekä
  • Suomen ekumeenisen neuvoston ja
  • Suomen lähetysneuvoston jäsen.

Yhteistyö on monimuotoista ulottuen suurista neuvotteluista käytännön toimintaan. Euroopan unionin lainsäädäntötyötä ja arvokeskusteluja kirkko seuraa myös aktiivisesti.

Lisäksi kirkko tekee maailmalla vahvaa yhteistyötä lähetyksen ja kansainvälisen diakonian saralla. Kirkot koordinoivat avustustoimintaa yhdistäen voimavaransa ja kohdemaissa niillä on toimivat yhteistyöverkostot. Lähetystyössä lähetysjärjestöt tekevät yhteistyötä niin paikallisten kirkkojen kuin järjestöjenkin kanssa. Luterilaisen kirkon paikallisilla hiippakunnilla ja seurakunnilla on ystävyys- ja kumppanuussopimuksia ulkomaisten seurakuntien ja kirkkojen kanssa. Yhteistyötä tehdään kaikilla tasoilla ja ystävyyttä pidetään yllä yhteisin projektein, vierailuin ja työntekijävaihdon kautta.

Uskontojen välinen dialogi on tärkeää rauhan kannalta

Maailmanrauhan kannalta on tärkeää käydä avointa keskustelua myös eri uskontojen kannattajien välillä. Keskinäisen kunnioituksen ja rauhanomaisen kohtaamisen kautta luodaan kestävää pohjaa tulevaisuudelle. Periaatteena ihmisten kohtaamisessa kaikkialla maailmassa on vuoropuhelu.

Tärkeitä haasteita ovat tasapainoisen ja vastuullisen suhteen löytäminen ihmiskunnan ja luonnon välille sekä tasa-arvon saavuttaminen köyhien ja rikkaiden välillä. Keskeisiä tavoitteita yhteistyössä ovat ihmisoikeuksien toteutuminen, köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys.

Tässä palvelussa
Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.