Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
21.08.2016
Fjortonde söndagen efter pingst
22.08.2016
måndag
23.08.2016
tisdag
24.08.2016
onsdag
25.08.2016
torsdag
26.08.2016
fredag
27.08.2016
lördag
28.08.2016
Femtonde söndagen efter pingst
29.08.2016
måndag
30.08.2016
tisdag
31.08.2016
onsdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
01.09.2016
torsdag
02.09.2016
fredag
03.09.2016
lördag
04.09.2016
Sextonde söndagen efter pingst
05.09.2016
måndag
06.09.2016
tisdag
07.09.2016
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken