Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]September[</span>]September
25.09.2016
Nittonde söndagen efter pingst
26.09.2016
måndag
27.09.2016
tisdag
28.09.2016
onsdag
29.09.2016
torsdag
30.09.2016
fredag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
01.10.2016
lördag
02.10.2016
Mikaelidagen (Änglarnas dag)
03.10.2016
måndag
04.10.2016
tisdag
05.10.2016
onsdag
06.10.2016
torsdag
07.10.2016
fredag
08.10.2016
lördag
09.10.2016
Tjugoförsta söndagen efter pingst
10.10.2016
måndag
11.10.2016
tisdag
12.10.2016
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken