Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Oktober[</span>]Oktober
23.10.2016
Tjugotredje söndagen efter pingst
24.10.2016
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar
25.10.2016
tisdag
26.10.2016
onsdag
27.10.2016
torsdag
28.10.2016
fredag
29.10.2016
lördag
30.10.2016
Tjugofjärde söndagen efter pingst
31.10.2016
måndag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]November[</span>]November
01.11.2016
tisdag
02.11.2016
onsdag
03.11.2016
torsdag
04.11.2016
fredag
05.11.2016
Alla helgons dag
06.11.2016
Tjugofemte söndagen efter pingst
07.11.2016
måndag
08.11.2016
tisdag
09.11.2016
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken