Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juli[</span>]Juli
24.07.2016
Tionde söndagen efter pingst
25.07.2016
måndag
26.07.2016
tisdag
27.07.2016
onsdag
28.07.2016
torsdag
29.07.2016
fredag
30.07.2016
lördag
31.07.2016
Elfte söndagen efter pingst
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Augusti[</span>]Augusti
01.08.2016
måndag
02.08.2016
tisdag
03.08.2016
onsdag
04.08.2016
torsdag
05.08.2016
fredag
06.08.2016
lördag
07.08.2016
Tolfte söndagen efter pingst
08.08.2016
måndag
09.08.2016
tisdag
10.08.2016
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken