Evangelieboken och kyrkoåret

Loading
kuvasarja kirkkovuodesta

Kyrkoårskalendern ( 1. årgången )

Hela kyrkoåret

Kyrkans gudstjänstliv får sin rytm och sitt innehåll från kyrkoåret, vars centrum är påsken. Varje helgdag har egna texter och böner som i regel används under den följande veckan.

Aktuell dag är markerad med gult och kyrkoårets helgdag med dess liturgiska färg. Länken för till materialet för ifrågavarande dag.

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Maj[</span>]Maj
22.05.2016
Treenighetssöndagen
23.05.2016
måndag
24.05.2016
tisdag
25.05.2016
onsdag
26.05.2016
torsdag
27.05.2016
fredag
28.05.2016
lördag
29.05.2016
Andra söndagen efter pingst
30.05.2016
måndag
31.05.2016
tisdag
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Sans-Serif">]Juni[</span>]Juni
01.06.2016
onsdag
02.06.2016
torsdag
03.06.2016
fredag
04.06.2016
lördag
05.06.2016
Tredje söndagen efter pingst
06.06.2016
måndag
07.06.2016
tisdag
08.06.2016
onsdag

Tre månader framåt

Tolv månader framåt

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord
Anvisningar

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken