Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
Gemenskap med nådens Gud ger livet en hållbar grund.

DAGENS ORD

Vänd dig till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut ur mitt trångmål. Rädda mitt liv, befria mig, svik mig inte, jag flyr till dig. Ps. 25: 16-17, 20

Trygg?

Ekumeniska ansvarsveckan är 23-30.10 och temat är Trygg?

Under Ansvarsveckan ordnar församlingarna mötesplatser där flyktingar och invandrare kan berätta sin story. Varifrån kommer dessa människor och vad förväntar de sig av framtiden?  Har de som kommit till Finland funnit trygghet?

Under Ansvarsveckan uppmuntras vi att vara medmänniskor också då människors oro för framtiden tynger eller då hoppet om att finna trygghet sinar.

Ekumeniska ansvarsveckan

KYRKOÅRET NU

Sommaren är en bra tid att besöka kyrkor och fira gudstjänst.
Sommarens vägkyrkor
Kyrkoåret nu

Andetag

I bloggen Andetag skriver olika skribenter om vardagstro och söndagstvivel.
Andetag

Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.