Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
Förstasidan Aktuellt
 
 

Det finns rum i kyrkan för olika familjer

 

Vihkiminen

På uppdrag av kyrkomötet gav biskopsmötet en redogörelse för kyrkans nuvarande syn på äktenskapet. Den är tänkt att fungera som stöd för församlingar och präster, och klargöra den diskussion som förs i kyrkan om vad nya äktenskapslagen innebär.

Biskopsmötet ger anvisningar till präster och andra anställda om hur kyrkolagen tillämpas, det kan inte ge anvisningar utöver det som står i kyrkolagen och kyrkoordningen. Kyrkostyrelsen utarbetar samtalsmodell och material och gör en juridisk utredning kring äktenskapslagen.
Läs nyheten

Församlingen och skolan är samarbetspartners

Välsingelse av skolelever

Ärkebiskop Kari Mäkinen anser att den internationella migrationen i första hand är en fråga om människovärde och mänskliga rättigheter. Speciell uppmärksamhet behöver de mest sårbara asylsökandena såsom barn och I sommaren håller 279 vägkyrkor öppet runt om i Finland. Men inte bara de som rör sig längs landvägarna kan njuta av en paus i en vacker kyrka. I år finns det också tips om vilka skärgårdskyrkor det lönar sig att besöka om man rör sig med bå

Alla församlingar samarbetar med skolor.
På webbplatsen Skolan och kyrkan finns samlat material om till exempel religionsundervisning, religionsutövning, värdefostran och om samarbetet mellan skolan och kyrkan.

På sidorna finns material för såväl lärare som församlingsanställda - även information som familjer kan ta del av.

skolanochkyrkan.evl.fi

   

 

Senaste nyheterna

 
 
Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.