Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Bibeln

Bibeln, foto Maria Manelius"Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig." (Ps. 119:105)

Bibeln är de kristnas heliga skrift. Genom den talar Gud till sitt folk. Människorna som skrivit böckerna i Bibeln har skrivit ner det de har sett, hört och trott. I Bibeln förenas alltså det mänskliga med det gudomliga.

I Bibeln uppmanas vi att älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Kärlekens bud är det främsta av alla bud. Men Bibeln berättar också om Guds kärlek till oss.

I gudstjänsten läses det alltid ur Bibeln. Sakramenten – dopet och nattvarden – utförs också enligt anvisningar hämtade ur Bibeln.

Bibeln är indelad i två delar: Gamla och Nya testamentet. Gamla testamentet berättar om det forntida Israel och olika skeden i det judiska folkets historia. Nya testamentet berättar om Jesu undervisning, gärningar, död och uppståndelse samt om de första kristna församlingarnas liv.

Allt som allt består Bibeln av 66 böcker. Därför kallas Bibeln ofta "böckernas bok". Bibeln är den mest lästa boken i världen.

 

Direktadressen till den här sidan är evl.fi/bibeln

Övrigt webbmaterial
Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.