Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Familjerådgivningen finns till för var och en

Person tröstar annanFamiljerådgivningscentralerna hjälper vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser.

Boka tid till en familjerådgivare i förväg. Familjerådgivningscentralens tjänster är avgiftsfria. Du kan söka hjälp där även om du inte hör till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Familjerådgivarna och mottagningssekreterarna har absolut tystnadsplikt. På familjerådgivningscentralerna samlas också olika terapeutiska grupper. 

  • Parförhållandet går också att stärka genom att delta i kurser och läger.
  • För den frånskilda finns seminarier.

Kontakta din församling för mera information. Församlingarnas kontaktinformation finns i den övre menyn under rubriken Kontakt.

Familjerådgivning på svenska

Familjerådgivning på finska

Direktadressen till den här sidan är evl.fi/familjeradgivning

Se också
Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.