Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Vem hör till kyrkan?

 • Kirkon jäseniä77,2 % av finländarna alltså 4 170 748 personer (31.12.2011) är medlemmar i kyrkan.
 • 13 623 personer blev medlemmar i kyrkan och 46 177 personer gick ur kyrkan 2011.
 • 6,4 miljoner deltog i gudstjänsterna (2011)
   
 • 2,4 miljoner deltog i nattvarden (2011)
 • 15 125 vigslar, 53 % av alla nya äktenskap var kyrkliga (2011)
   
 • 53 428 av 15-åringarna gick i skriftskola, 83 % (2011)
   
 • 46 723 av de födda, 77,9 % döptes (2011)
 • 48 201 jordfästningar (2011)

Som kristen är du en del av en världsomspännande gemenskap.

Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.