Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
Förstasidan Ev.luth. kyrkan Förvaltning och beslutsfattare
 
 

Förvaltning och beslutsfattare

Kirkolliskokouksen tauollaEvangelisk-lutherska kyrkan i Finland är ett offentligrättsligt samfund vars ställning definieras i den allmänna lagstiftningen. Bestämmelserna om kyrkans ordning och förvaltning finns i kyrkolagen.

Kyrkomötet är evangelisk-lutherska kyrkans högsta beslutande organ. Där behandlas ärenden som angår kyrkans lära och arbete, kyrkans lagstiftning samt förvaltning och ekonomi.

Kyrkomötet

Till kyrkans centralförvaltning hör förutom kyrkomötet också kyrkostyrelsen, biskopsmötet, kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans utrikesråd.

Centralförvaltningen

Se också
Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.