Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Hur kan jag påverka?

Kvinna med mobiltelefon, foto Julia LundellDet går att påverka församlingens verksamhet genom att delta i frivilligarbete eller delta i kyrkoherde- eller församlingsval. Församlingsmedlemmarna kan också göra olika initiativ till församlingens förtroendeorgan. Personer som är 16 år fyllda församlingsmedlemmar får rösta i församlingsval. Valet ordnas vart fjärde år.

Församlingsmedlemmarna deltar i församlingens verksamhet som frivilligarbetare på olika sätt:

 • Gudstjänster: textläsning ut Bibeln, förböns- och nattvardsassistenter, körer och ensembler, assistenter för seniorer och handikappade,  medlemmar av grupper som förbereder predikan och medlemmar av bönecirklar
 • Väntjänst: som stöd under olika livsskeden
 • Församlingarnas cafér, lopptorg eller tillsammans med arbetslösa t.ex. på måltider för arbetslösa
 • Ledare för olika vuxengrupper: bibel,- samtals,- och bönecirklar eller äktenskaps,- föräldra,- eller mor- och farföräldragrupper. (Det ordnas särskild utbildning för många av dessa)
 • Ledare för grupper för yngre tonåringar samt hobby- och idrottsklubbar för barn
 • Ledare för verksamhetsgrupper för ungdomar och specialungdomsarbete som nattcafér
 • Jourhavande för Samtalstjänsten

 En förtroendevald kan påverka:

 • i utvecklingen av församlingsarbetet och val av verksamhetens tyngdpunkter
 • fördelning av kyrkoskattsmedel
 • byggandet och renovering av kyrkans och församlingens lokaler
 • församlingens befattningar och befattnigarnas innehåll samt personval
 • val av församlingarnas övriga förtroendevalda som kyrkoråd och styrelser
 • utveckling av församlingens frivilligarbete och talkoarbete
 • vård av församlingens och kyrkans kulturarv
 • församlingens samarbete med andra församlingar, kommuner och organisationer
 • planering av församlingens eller samfällighetens verksamhet och ekonomi
 • församlingens interna och externa kommunikation
 • val av kyrkomötesombud och biskopar
Se också

Genvägar:

Församlingsval 2010

I församlingsvalet får 16 år fyllda församlingsmedlemmar rösta. I valet väljs representanter för kyrkofullmäktige och församlingsråd. Följande val hålls i mars 2010.

  Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.