Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
Förstasidan Tro och värderingar Ställningstaganden
 
 

Ställningstaganden

FredKyrkan tar ställning för att klarlägga sin egen syn och för att hjälpa kristna idag att leva rätt. Grunden för den kristna tron är Bibeln, men den ger inte alla gånger svar på frågor i våra dagar.

Ställningstagandena fråntar inte en kristen behovet av att tänka självständigt. Den lutherska kyrkan anser att varje kristen ska tänka igenom etiska frågor och avgöranden i sitt eget liv.

Kyrkomötet och kyrkostyrelsens plenum utarbetar ställningstaganden som de ger till statsrådet. Det gäller ofta utlåtanden kring lagförslag som ministerierna håller på att utarbeta.

Ärenden som har anknytning till kyrkans lära, personalpolitik eller internationella relationer, behandlas också på biskopsmötet, i Kyrkans avtalsdelegation och Kyrkans utrikesråd.

Direktadressen till den här sidan är evl.fi/stallningstaganden

 

Aktuella ställningstaganden

Den av biskopsmötet tillsatta partnerskapsarbetsgruppen offentliggjorde 16.3.2009 betänkandet Kyrkan och registrerade partnerskap.

Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.