Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Religionsfrihet är en grundrättighet

Religionsfrihetslagen ger varje finländare rätt att höra till ett sådant religionssamfund han eller hon vill höra till. Var och en har rätt att bekänna sin tro, uttrycka sin övertygelse och utöva sin religion individuellt och tillsammans med andra.

Tanken bakom religionsfrihetslagen är att religionsfriheten är något positivt. Enligt religionsfrihetslagen behöver man i Finland varken höra till något religionssamfund eller delta i utövande av religion mot sitt samvete.

Religionsfrihet är en grundrättighet i överensstämmelse med Finlands grundlag. Samtidigt är den en väsentlig mänsklig rättighet som bland annat ingår i Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är på statens ansvar att trygga religionsfriheten och skapa förutsättningar för att den fullföljs.

I religionsfrihetslagen ses religionen inte bara som ett individuellt val utan också som en del av ett samfunds tradition. Utöver religionsfrihetslagen föreskrivs det i Finland om evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan i särskilda lagar som gäller dessa kyrkor. Den nuvarande religionsfrihetslagen trädde i kraft 1.8.2003. Den ersatte religionsfrihetslagen från år 1922.

Övrigt webbmaterial
Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.