Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Vart går pengarna?

Församlingarna använder nästan en tredjedel av sina resurser till barn- och ungdomsarbetet.

Totalkostnaderna 983 miljoner euro 2008 innehåller verksamhets- och kapitalkostnader.

(Församlingsarbete: gudtjänster, kyrkliga förrättningar, vuxenarbete, församlingssammankomster, samhällsarbete, själavård. Tjänster: diakoni, familjerådgivning, sjukhussjälavård, Samtalstjänst)

Kirkon toimintavarat

 

Se också
Övrigt webbmaterial

Genvägar:

Du hjälper att hjälpa

- diakoniarbetarna 445 000 klientträffar
- församlingarna gav mathjälp värda 3 miljoner
- måltidsdeltagare 466 000
- i familjerådgivning deltog 17 477
- samtal på Samtalstjänsten
53 000 (2008)

    Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.