Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Gudstjänsten är en fest för Guds folk

NattvardAlla församlingar firar gudstjänst på söndagarna. För de kristna är söndagen "den första dagen", "uppståndelsens dag" och "Herrens dag", som påminner om Jesu uppståndelse.

Alla är välkomna till gudstjänsten. I Finland har den svenska gudstjänsten traditionellt hållits klockan tolv på förmiddagen. Numera kan församlingarna själva bestämma när gudstjänsten börjar.

  • En högmässa är en gudstjänst där man firar nattvard.
  • Ordets gudstjänst är en gudstjänst utan nattvard där man fokuserar på Guds ord och bönen. I slutet av psalmboken kan man följa de olika gudstjänstformernas gång.
  • Kyrkbesökare, foto Julia LundellEn veckomässa firas som gudstjänst på en vardag (morgon- eller aftongudstjänst, temagudstjänst). Den har en flexibel struktur som ger utrymme för stillhet, meditation eller fri bön. Veckomässan kan också firas vid speciella tillfällen (t.ex. vid ungdomsgudstjänster, gudstjänster för läroinrättningar och gudstjänster för försvarsmakten).
Övrigt webbmaterial
Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.