Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
Förstasidan Förrättningar Nattvard Att ta emot nattvarden
 
 

Att ta emot nattvarden

Nattvard firas i gudstjänsten. Nattvardsgästerna böjer knä vid altarringen för att ta emot nattvarden. Brödet kan man ta emot genom att räcka fram en öppen vänster hand som stöds av den högra. Vinet delas ut i små bägare, så kallade särkalkar. Ibland används gemensam kalk som alla dricker ur i tur och ordning. Bägarens kant torkas av efter varje nattvardsgäst.

Ehtoollinen När brödet delas ut säger prästen ”Vår Herres Jesu Kristi kropp, för dig utgiven”. Den präst eller assistent som delar ut vinet säger ”Vår Herres Jesu Kristi blod, för dig utgjutet”. Nattvardsgästen kan svara amen.

Nattvard firas ofta som så kallad kontinuerlig dukning. Det betyder att nattvardsgästen efter att ha tagit emot nattvarden och bett en kort bön ger plats för nästa person. När man lämnar nattvardsbordet brukar man buga eller niga och göra korstecken. Slutorden uttalas först när alla har tagit emot nattvarden.

Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.