Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Internationellt samarbete

afrikanska barnEvangelisk-lutherska kyrkan i Finland är aktiv i den ekumeniska rörelsen, världsmissionen och den internationella diakonin.

Vår kyrkas har ett mångsidigt och omfattande samarbete med andra kyrkor och med kristna konfessioner. Vår kyrka representerar den finländska lutherdomen, vår egen språkliga och kulturella tradition och det finländska sättet att leva. Vi har inte bara mycket att lära utan också mycket att ge andra.

Vår kyrka är medlem i:

  • Lutherska världsförbundet
  • Kyrkornas världsråd
  • Europeiska kyrkokonferensen
  • Ekumeniska rådet i Finland och
  • Missionsrådet i Finland.

Samarbetet varierar från omfattande förhandlingar till praktiska konkreta insatser. Kyrkan följer också Europeiska Unionens lagstiftande arbete och den debatt som förs kring olika värderingar.

Kyrkan samarbetar också mycket aktivt ute i världen inom missionen och den internationella diakonin. Kyrkorna koordinerar sin biståndsverksamhet genom att förena sina resurser, och de har välfungerande samarbetsnätverk i biståndsländerna. Inom missionen samarbetar missionsorganisationerna med både lokala kyrkor och organisationer.

Dialog mellan religioner

Det är viktigt för världsfreden att föra en öppen dialog mellan olika religioner. Ömsesidig respekt och en vilja att möta varandra skapar en hållbar grund för framtiden.

Det är viktigt att vi finner en balanserad och ansvarsfull relation mellan mänskligheten och naturen och att vi uppnår jämlikhet mellan fattiga och rika. Viktiga mål för samarbetet är också att värna om de mänskliga rättigheterna, minska fattigdomen och främja hållbar utveckling.

Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.