Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Mission

NepalMissionen grundar sig på Jesu missionsbefallning:

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:19–20)

Missionens viktigaste uppgift är att förmedla budskapet om Guds kärlek och om Jesus som kallar alla folk till sig. Men redan i Jesu exempel var det hela människan som fick hjälp. Genom att visa kärlek och tjäna andra vittnar man om Herren.

Missionen innefattar evangelisation, diakoniarbete, mellankyrkligt samarbete och insatser som främjar ekonomisk, samhällelig och social rättvisa.

Kyrkans missionscentral utvecklar och koordinerar missionsarbetet, som genomförs i samarbete mellan de evangelisk-lutherska församlingarna och missionsorganisationerna.

Den viktigaste formen av samarbete mellan missionsorganisationerna och församlingarna är att församlingen ingår avtal med en organisation. Nästan alla församlingar har avtalat om att stöda en egen missionär, ett projekt eller en stipendiat. På samma sätt kan församlingen också allmänt stödja en samarbetskyrka i något annat land.

Missionsarbetet är ett utbyte mellan folk

Dagens missionsarbete handlar om samarbete och utbyte. Vi finländare kan lära oss mycket av t.ex. de afrikanska och asiatiska kyrkorna. Utvecklingen har gått mot ett mer helhetsbetonat och ömsesidigt aktivt samarbete.

Missionen har haft en stor betydelse i hemlandet i att sprida kunskap om förhållanden i andra länder. Världsbilden har vidgats i takt med nyheter från andra världsdelar och vi har börjat känna ett större ansvar för människor i fjärran länder. Missionen har spelat en viktig roll i kyrkan också när man diskuterat globala problem. Via missionärerna har man fått kunskap om sådana internationella situationer och kriser som medierna inte berört i sina rubriker.

 

Direktadressen till den här sidan är evl.fi/missionsarbete

Övrigt webbmaterial
Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.