Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
Gemenskap med nådens Gud ger livet en hållbar grund.

DAGENS ORD

Jag följer dina befallningar och lagbud, ty allt jag gör kan du se. Ps 119:168

Trygg?

Ekumeniska ansvarsveckan är 23-30.10 och temat är Trygg?

Under Ansvarsveckan ordnar församlingarna mötesplatser där flyktingar och invandrare kan berätta sin story. Varifrån kommer dessa människor och vad förväntar de sig av framtiden?  Har de som kommit till Finland funnit trygghet?

Under Ansvarsveckan uppmuntras vi att vara medmänniskor också då människors oro för framtiden tynger eller då hoppet om att finna trygghet sinar.

Ekumeniska ansvarsveckan

KYRKOÅRET NU

Sommaren är en bra tid att besöka kyrkor och fira gudstjänst.
Sommarens vägkyrkor
Kyrkoåret nu

Andetag

I bloggen Andetag skriver olika skribenter om vardagstro och söndagstvivel.
Andetag

Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.