Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Etusivu Ev.lut. kirkko Kirkon jäsenyys Miten voin vaikuttaa?
 
 

Miten voin vaikuttaa?

Seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon voi vaikuttaa toimimalla vapaaehtoistyössä tai ottamalla osaa kirkkoherran vaaliin ja seurakuntavaaleihin. Seurakuntalaiset voivat tehdä myös erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Vaalit ovat joka neljäs vuosi.

Seurakuntalaiset osallistuvat seurakunnan toimintaan vapaaehtoistyössä:

 • Jumalanpalveluksissa: Raamatun tekstien lukijat, esirukousavustajat, ehtoollisavustajat, kuorot ja musiikiiryhmät, vanhusten ja vammaisten avustajat, saarnan valmisteluryhmien jäsenet ja rukouspiirien jäsenet
 • Ystäväpalveluissa tukijana ihmiselämän eri vaiheissa
 • Seurakuntien kahviloissa, kirpputoreilla tai työttömien kanssa yhdessä esimerkiksi työttömien ruokailuissa
 • Ohjaajana erilaisissa aikuisten piireissä: esimerkiksi raamattu-, keskustelu- tai rukouspiireissä tai aviopari- ja vanhempain- ja isovanhempainryhmissä. (Moniin näistä tehtävistä on myös erityinen koulutuTaiteiden kesäs)
 • Ohjaajana varhaisnuorten kerhoissa ja lasten liikunta- ja harrastekerhoissa
 • Ohjaajana nuorten toimintaryhmissä ja erityisnuorisotyössä esimerkiksi Saapas-ryhmissä ja yökahviloissa
 • Palvelevan puhelimen päivystäjänä

Luottamushenkilö voi vaikuttaa:

 • seurakuntatyön kehittämiseen ja painopisteiden valintaan
 • kirkollisverojen käyttöön
 • kirkon ja muiden seurakunnan toimitilojen rakentamiseen ja korjaamiseen
 • seurakunnan virkojen ja tehtävien sisältöihin ja henkilövalintoihin
 • seurakunnan muiden luottamushenkilöiden kuten kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valintaan
 • seurakunnan vapaaehtois- ja talkootyön kehittämiseen
 • kirkollisen ja seurakunnallisen kulttuuriperinnön vaalimiseen
 • seurakunnan yhteistyöhön muiden seurakuntien, kunnan ja järjestöjen kanssa
 • seurakunnan sisäiseen ja julkiseen viestintään
 • seurakunnan tai seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnitteluun
 • kirkolliskokousedustajien ja piispan valintaan
Tässä palvelussa

Oikopolut:

Seurakuntavaalit

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää 16 vuotta täyttäneet seurakuntalaiset.

Vaaleissa valitaan kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Seuraavat vaalit pidetään marraskuussa 2018.

Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.