Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 
 

Kirkon ja teologian tutkimus Suomessa

Yliopistojen teologiset tiedekunnat

Suomessa on kolme teologista tiedekuntaa tai osastoa. Ne sijaitsevat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa, jossa teologiaa opiskellaan ruotsiksi. Tiedekunnissa opiskeltavia teologisia tieteenaloja ovat eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, käytännöllinen teologia ja uskontotiede.

Teologiset tiedekunnat tekevät niiden omista tarpeista lähtevää itsenäistä ja kriittistä tutkimusta, joka samalla palvelee myös kirkkoa. Tutkimus on toisaalta historiapainotteista, toisaalta se keskittyy nykyhetkeen. Teologisten tiedekuntien tutkimus liittyy sekä kirkon sisäisiin kysymyksiin että kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen.

Teologiset tiedekunnat kouluttavat teologeja. Monet heistä menevät kirkon palvelukseen, useimmiten papeiksi. Tiedekuntien antaman opetuksen tavoitteena on, että opiskelijat oppisivat ajattelemaan kriittisesti. Näin kirkon työntekijät voivat analysoida ja arvioida laaja-alaisesti kirkon ja yhteiskunnan ilmiöitä.

Suomen teologinen instituutti

Suomen teologinen instituutti (STI) on Helsingissä sijaitseva teologista opetus- ja tutkimustyötä tekevä laitos. Teologisessa instituutissa tuotetaan tutkimusta teologian opiskelun ja seurakuntatyön tarpeisiin. Instituutissa on myös laaja kirjasto. Instituutti järjestää lisäksi yleisöluentoja ja kursseja teologisista teemoista.

Suomen teologisen instituutin tutkimukset pyrkivät auttamaan teologeja sekä jäsennetyn luterilaisen teologian luomiseen että käytännölliseen Raamatun ja uskonopin opettamiseen. Lisäksi saarnaa ja saarnan pitämistä tutkivalla käytännöllisellä teologialla ja sielunhoidollisilla aiheilla halutaan palvella teologien keskeisiä toiminta-alueita.

Kirkon tutkimuskeskus

Kirkon tutkimuskeskuksen logoKirkon tutkimuskeskus (KTK) on Tampereella sijaitseva Kirkkohallituksen erillisyksikkö. Tutkimuskeskus huolehtii siitä, että kirkko saa tarvitsemaansa tutkimustietoa, ja yhteiskunta saa tietoa kirkosta ja uskonnollisesta elämästä. KTK pyrkii palvelemaan erityisesti tutkijoita ja tiedotusvälineitä. Keskeisiä aihealueita ovat uskonnollisuus, arvot ja kirkon toiminta.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) tuottaa tutkimustietoa erityisesti seurakuntien diakonia- ja nuorisotyön tarpeisiin. Yhteiskunnan ja kirkon väliseen vuoropuheluun Diak osallistuu erityisesti tutkimalla ja kehittämällä palveluita kaikkein huonoimmassa asemassa olevien auttamiseksi. Lisäksi se osallistuu seurakuntien työn kehittämiseen yhteishankkeilla Kirkkohallituksen kanssa.

Diakista ulospäin myytävät palvelut muodostavat PalveluDiakin. Tutkimustoiminta on yksi näistä palveluista koulutuksen ja kehittämistoiminnan ohella. Vuoden 2005 aikana palvelutoiminta jäsentyy kaikissa Diakin kahdeksassa opetusyksikössä, joita on Oulussa, Porissa, Pieksämäellä, Turussa, Lahdessa, Kauniaisissa, Järvenpäässä ja Helsingissä. Näiden lisäksi Helsingin Pasilassa työskentelee neljän hengen tiimi tuottamassa mm. tutkimuksen tukipalveluita.

Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.