Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 
 

Herätysliikkeet ovat syntyneet uudistusliikkeinä

Paljon ihmisiäHerätysliikkeet ovat evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien sisällä toimivia, organisoituja kansanliikkeitä. Perinteisiä herätysliikkeitä ovat rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus ja lestadiolaisuus. Ne ovat syntyneet 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa.

Herätysliikkeiden yhteisenä taustana on 1600-luvun lopulla Saksassa syntynyt pietismi. Niille on tullut vaikutteita myös anglosaksisesta evankelioivasta herätyskristillisyydestä. Herätysliikkeet ovat syntyneet protesti- ja uudistusliikkeinä, jotka yleensä ovat ilmentäneet halua palata selkeän yksinkertaiseen ja voimakkaaseen uskonnollisuuteen. Sittemmin ne ovat painottaneet myös perinteiden säilyttämistä.

Viidenneksi herätysliikkeeksi (tai viidesläisyydeksi) nimitetään Suomessa evankelioivaa herätyskristillisyyttä eli uuspietismiä, jonka synty ajoittuu sotien jälkeiseen aikaan. Sen keskeisiä organisaatioita ovat Suomen Raamattuopisto, Kansan Raamattuseura, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ja Lähetysyhdistys Kylväjä. Kansan Raamattuseura korostaa rooliaan kirkon palvelujärjestönä.

Herätysliikkeissä pidetään tärkeänä luterilaista tunnustusta ja raamatullisuutta

Herätysliikkeitä kutsutaan maallikkoliikkeiksi: usein niiden toiminnasta on vastaamassa aktiivisia kristittyjä, jotka eivät ole pappeja. Suomen kaikissa herätysliikkeissä on pidetty tärkeänä luterilaista tunnustusta ja raamatullisuutta. Kaikki herätysliikkeet tekevät nuorisotyötä. Useimmat herätysliikkeet tekevät lähetystyötä. Lähes puolet maamme kansanopistoista on syntynyt jonkin herätysliikkeen piirissä.

Herätysliikkeillä on omat kesäjuhlansa, lehtensä ja virsikirjan ohella käytettävät laulukirjansa. Herätysliikkeet ja seurakunnat eivät kilpaile keskenään, vaan täydentävät toisiaan. Jokaisella kirkon herätysliikkeellä on oma hengellinen värinsä ja omat erityiskorostuksensa. Ne muodostavat monille kirkon jäsenille hengellisen kodin, jotka tarjoavat turvallisuutta ja yhteyttä.

Luterilaisen kirkon sisäisiä herätysliikkeitä ei pidä sekoittaa muihin Suomessa toimiviin kristillisiin yhteisöihin, joita ovat muun muassa Helluntaiherätys, Suomen Vapaakirkko ja Suomen Adventtikirkko.

Vanhempien herätysliikkeiden ydinalueet ovat edelleen erotettavissa

Herätysliikkeet ovat levinneet vuosien saatossa perinteisiltä kannatusalueiltaan uusiin seurakuntiin. Kattavimmin seurakunnissa vaikuttavat vanhoillislestadiolaisuus, viidenteen herätysliikkeeseen lukeutuva Kansanlähetys sekä herännäisyys ja evankelisuus. Niillä kaikilla oli 2000-luvun alkupuolella toimintaa noin kahdessa seurakunnassa kolmesta. Lähes kaikissa seurakunnissa toimii rinnakkain monia liikkeitä.

Vanhempien herätysliikkeiden ydinalueet ovat edelleen erotettavissa. Vanhoillislestadiolaisten painopiste on yhä maamme pohjoisosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Evankelisen herätysliikkeen yhtenäistä kannatusaluetta ovat Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Varsinais-Suomi. Herännäisyyden ydinalueet ovat Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Rukoilevaisuus on rajoittunut lähinnä Satakuntaan ja Varsinais-Suomen pohjoisosaan.

Uudemmista hengellisistä liikkeistä Kansanlähetyksen toiminnan painopiste on Itä-Suomessa. Mikkelin hiippakunnassa kaikki viidesläiset herätysliikkeet ovat saaneet jalansijaa selvästi enemmän kuin muualla maassa. Herätysliikkeet ovat vakiinnuttaneet asemiaan myös pääkaupunkiseudulla.

Herätysliikkeet tavoittavat piiriinsä jatkuvasti uusia ihmisiä. Yhteen liikkeeseen kuuluminen ei välttämättä myöskään sulje pois sitä, että vaikutteita hankittaisiin myös muista liikkeistä. Suomalaisista joka kymmenes kuuluu Kirkkomonitor 2004 -tutkimuksen mukaan johonkin herätysliikkeeseen kiinteästi tai väljästi. Niin ikään joka kymmenes on saanut ajatteluunsa vaikutteita jostain herätysliikkeestä.

Muualla verkossa
Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.