Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Missä ja milloin?

 
 

Erityisrippikoulut

Kirkko järjestää yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa vuosittain erityis- ja pienryhmärippikouluja tarpeen mukaan. Erityisrippikouluja pidetään esimerkiksi kehitysvammaisille, liikuntavammaisille, dysfaattisille nuorille ja erilaisille oppijoille. Monissa seurakunnissa heillä on myös mahdollisuus käydä kaikille yhteistä rippikoulua.

Rippikoulun yleisenä tavoitteena on, että jokainen nuori saa kokea yhteyttä toisten kanssa. Oppiminen on aina yksilöllistä. Siksi kirkossa pyritään yhä selkeämmin siihen, että jokaisella olisi mahdollisuus käydä rippikoulua omien edellytystensä mukaisesti haluamassaan ryhmässä.

”Toisaalta vammaisille itselleen on tärkeää oman vertaisryhmän löytäminen. Samanikäisten nuorten tapaaminen antaa mahdollisuuden luoda kontaktin muihin nuoriin, joilla on yhteinen kieli, kulttuuri tai muuten samanlainen tausta. Usein kyse on varsin pienestä joukosta, jolle toinen toisensa tunteminen antaa samaistumiskohteen ja siten tukee nuoren identiteettiä", kuurojen pappi Riitta Kuusi kirkkohallituksesta sanoo.

Leireistä voi tiedustella seuraavasti:

  • kehitysvammaisten rippikoulut, vammaistyön sihteeri (09) 1802 302

  • näkövammaisten rippikoulut, vammaistyön sihteeri (09) 1802 302

  • viittomakieliset rippikoulut, kuurojen pappi (09) 1802 269

  • liikuntavammaisten rippikoulut, vammaistyön sihteeri (09) 1802 302 tai Invalidiliiton Lahden sopeutumisvalmennuskeskus (03) 812811

  • rippikoulut nuorille, joilla on kielellinen erityisvaikeus, vammaistyön sihteeri (09) 1802 302 tai Aivoliitto (02) 2138 200

  • autististen, epileptikkojen ja MBD-nuorten rippikoulut, vammaistyön sihteeri (09) 1802 302.

Lisätietoja saa myös Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön yksiköstä, hiippakunnista, seurakuntayhtymistä ja seurakunnista sekä erilaisten oppijoiden tukijärjestöistä, esimerkiksi Erilaisten oppijoiden liitosta.

Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.