Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 
 

Uskonnonvapaus on jokaisen perusoikeus

Uskonnonvapauslaki takaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden kuulua haluamaansa uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jokaisella on oikeus tunnustaa uskontoa ja ilmaista vakaumustaan sekä harjoittaa uskontoa yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.

Uskonnonvapauslain taustalla on ajatus positiivisesta uskonnonvapaudesta. Uskonnonvapauslain perusteella Suomessa ei myöskään tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan eikä osallistua uskonnon harjoittamiseen vastoin omaatuntoaan.

Uskonto on yksilön ihmisoikeus ja samalla osa yhteistä perinnettä

Uskonnonvapaus on Suomen perustuslain mukainen perusoikeus. Samalla se on keskeinen ihmisoikeus, joka esiintyy muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksessa. Valtion tehtävänä on turvata uskonnonvapaus ja luoda edellytykset sen toteutumiseen.

Uskonnonvapauslaissa uskonto ymmärretään paitsi yksilön valinnaksi myös yhteisön perinteen osaksi. Suomessa uskonnonvapauslain lisäksi evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta säädetään lisäksi näitä kirkkoja koskevissa erityislaeissa. Nykyinen uskonnonvapauslaki tuli voimaan 1.8.2003. Se korvasi vuodelta 1922 peräisin olevan uskonnonvapauslain. 

Tässä palvelussa
Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.