Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Etusivu Usko ja arvot Lähetystyö
 
 

Lähetyksen sanoma on viesti Jumalan rakkaudesta

Mitä on kirkon kansainvälinen vastuu?

Kirkko toteuttaa kansanvälistä vastuuta kolmella eri tavalla: julistamalla eli kertomalla kristillisestä uskosta ja toiminnasta sekä auttamalla ja pyrkimällä vaikuttamaan. Auttaminen ilmenee yksilöitten ja yhteisöjen tukemisena, vaikuttaminen hädän syihin paneutumisena ja niiden poistamisena.

Kysymys on jakamisesta

Meillä kristityillä on hieno sanoma. Se on sanoma kaikki rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta.  Kirkko on olemassa todistaakseen tästä rakkaudesta. Se on kirkon Tehtävä.


Tehtävälleen uskollinen kirkko ei pidä huolta vain omistaan, vaan koko maailmasta. Jeesus ilmaisee sen näin:

    ” Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21)

Oman kirkkomme erityisenä osaamisena on ollut niiden etsiminen, jotka eivät vielä ole kuulleet sanomaa rakastavasta Jumalasta ja toisaalta heidän auttamisensa, joiden hätä on suurinta tai joita kukaan muu auta.
Kirkko on osa maailmanlaaja yhteisöä. Siksi meidänkin kirkkomme vastuu laajenee koskemaan myös heitä, jotka eivät asu maamme rajojen sisällä.

Mikä on lähetystyön tavoite?

Kirkon julistuksessa evankeliumilla on keskeinen osa. Evankeliumi on kertomus Jumalan kaikki rajat ylittävästä rakkaudesta, joka näkyy selvimmin Jeesuksen elämässä, puheissa ja teoissa. Seurakunta pyrkii saattamaan kaikki alueellaan elävät ihmiset osalliseksi evankeliumista.

Kirkon lähetysjärjestöjen avulla seurakunnat pyrkivät tekemään tästä totta kaikilla mantereilla.

Lähetystyön tavoitteena on uusien kristittyjen ja uusien seurakuntien syntyminen. Sitä varten tarvitaan julistustyötä, kristillistä kasvatusta ja kristittyjen kouluttamista. Lähetystyötä toteutetaan kokonaisvaltaisesti niin, että ihmisten elämäntilanteet otetaan huomioon ja niihin vastataan tarpeitten mukaisesti.

Kirkko palvelee

Kristillinen palvelu eli diakonia vastaa aina toisen ihmisen tai ihmisryhmän hätään ja puutteeseen. Köyhyys on mahdollisuuksien puutetta.

Puute voi syntyä siksi, että luonnonolot ovat liian vaativat, omassa yhteisössä ei arvosteta kaikkia tasapuolisesti tai yksittäisellä perheellä ei ole taloudellisia edellytyksiä taata vaikkapa kouluttautumista omassa yhteiskunnassaan ainakaan kaikille perheenjäsenille.

Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksisaamisen sanomaa.

Ulkomaisessa työssä kristillinen palvelu toteutuu henkilökohtaisena yksilöitten ja perheitten auttamisena. Siihen lasketaan myös kansanryhmien elinolojen parantaminen, ruokaturvan kehittäminen ja ihmisoikeuksien puolustaminen. Humanitaarinen apu ja katastrofiapu ovat kirkon palvelutyön näkyvimpiä toimintamuotoja.

Miten kirkko haluaa vaikuttaa?

Kirkko haluaa vaikuttaa siihen, että köyhyyttä ylläpitävät ja levottomuutta aiheuttavat rakenteet yhteiskunnissa vähenisivät ja poistuisivat.

Köyhyyttä ja levottomuutta tuottavia rakenteita ovat esimerkiksi sukupuoleen, etnisyyteen tai uskontoon liittyvä syrjintä, demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien puute, epäoikeudenmukainen ja syrjivä lainsäädäntö ja käytännöt tai sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus.
Vaikuttamistoimintaa kirkkomme toteuttaa sekä Suomessa että kansainvälisesti niin kirkon virallisten edustajien kuin järjestöjensäkin toimesta.

Osallistu

Jokainen kristitty on jo mukana kirkon kansainvälisessä vastuussa oman seurakuntansa kautta. Jokainen voi myös löytää itselleen konkreettisia tehtäviä, joissa voi toteuttaa omaa kristittynä elämistään. Vapaaehtoistyön, vaikuttamisen, lahjoittamisen ja muun osallistumisen tapoja löydät omasta seurakunnastasi ja kirkon ulkomaisen työn toteuttajilta.
Kirkon työtä ulkomailla toteuttavat seuraavat lähetysjärjestöt:

 

Kirkon lähetysjärjestöt tekevät yhteistyötä kehitysyhteistyössä, rauhantyössä ja humanitaarisessa avussa Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Yhteystiedot

Kirkossa ulkomaisesta työstä vastaa kirkon ulkoasiain osasto. Siellä kansainvälisiä asioita hoidetaan kolmesta näkökulmasta:

 

 

 

 

 

 

 

Muualla verkossa

Oikopolut:

Lähetysvirsiä

Lähetystyöhön liittyvät virsikirjan virret 418-429.

Katso video

Suomen Lähetysseura - Extreme-matkoja jo 150 vuotta!

Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.