Hautausmaat

Kesäinen hautausmaaSeurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan. Hautaustoimesta perittävien maksujen perusteet ovat yleisillä hautausmailla kaikille samat.

Hautaustoimilaki säätää, että kirkkoon kuulumattomilta kunnan jäseniltä peritään sama hinta kuin seurakunnan jäseniltä.

Hautasijan voi pyydettäessä saada erityiseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Tunnustukseton hauta-alue on erillinen hautausmaa tai muusta hautausmaasta selvästi erottuvalla tavalla rajattu osa.

Seurakunnat voivat edelleen myöntää rintamaveteraaneille vapautuksen hautausmaksuista joko kokonaan tai osittain. Maksuvapautus voi koskea myös heidän puolisojaan.

Hautaustoimilaki pyrkii edistämään uskonnon ja omantunnon vapauden käytännön toteutumista hautaustoimessa sekä turvaamaan vainajan muiston kunnioittamisen.

:

    error