Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 
 

Hiippakuntavaltuusto edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnissa

Tuomiokapitulin ohella hiippakunnan toisena hallintoelimenä toimii hiippakuntavaltuusto. Valtuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

Hiippakuntavaltuuston jäseninä on 14 maallikkoa ja 7 pappia. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa. Sen toimikausi on neljä vuotta. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunta voi lähettää aloitteen kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

Hiippakuntavaltuuston jäsenet valitaan vaaleissa. Hiippakunnan seurakuntien kirkkovaltuustot tai yhteiset kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat valtuuston maallikkojäsenet. Valtuuston pappisjäsenet valitsee hiippakunnan papisto.

Hiippakuntavaltuuston tehtävät:

  • hyväksyy vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion,
  • hyväksyy hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä lähettää sen kirkolliskokoukselle,
  • perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat,
  • käsittelee seurakunnista, hiippakuntavaltuuston jäseniltä ja tuomiokapitulista tulleet aloitteet ja voi lähettää niitä edelleen kirkolliskokoukselle,
  • voi asettaa tuomiokapitulin alaisia toiminnallisia johtokuntia.

Piispalla ja tuomiokapitulin muilla jäsenillä, hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla jäsenellä sekä kirkkohallituksen pappisjäsenellä on hiippakuntavaltuustossa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Muualla verkossa
Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.