Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 
 

Verot ja muut tulot

Neljä viidesosaa seurakuntien tuloista on verotuloja.

Kirkollisvero

Kirkon jäsen maksaa kirkollisveroa sille seurakunnalle, jonka alueella hän asui edellisen vuoden lopussa. Kirkollisveroprosentin keskiarvo oli viime vuonna 1,4. Veroprosentti vaihtelee yhdestä prosentista kahteen prosenttiin.

Kirkollisvero kerätään valtion- ja kunnallisveron yhteydessä. Kirkko korvaa verohallinnolle valtiolle verojen keräämisestä aiheutuvat kulut (noin 22 miljoonaa euroa vuonna 2013).

Yhteisövero

Yritykset ja yhteisöt maksavat valtiolle tilivuoden voitostaan yhteisöveroa. Osa siitä tilitetään kirkolle. Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon yhteinen osuus yhteisöveron tuotosta oli 2,35 prosenttia viime vuonna.

Kirkon yhteisöverosta saama osuus on tukea yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamisesta. Niihin lasketaan hautaustoimi, kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito. Esimerkiksi hautaustoimen, väestökirjanpitoon ja kansallisen kulttuuriperinnön ylläpitoon liittyvien tehtävien kulut olivat noin 143 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Erillinen yhteisöjen ja yritysten maksama kirkollisvero lopetettiin vuonna 1993.

Verotulojen kehitys 2007–2013 miljoonina euroina

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kirkollisverot 852 859 842 856 864 917
Yhteisövero-osuus 122 95 112 133 98 105
Yhteensä 974 954 954 989 962 1022

 

 

 

 

Muut tulot

Verotulojen lisäksi seurakuntien muita tuloja ovat avustukset Kirkon keskusrahastolta, omaisuuden myyntitulot, toiminta- ja  rahoitustulot. Kolehdit ja lahjoitukset kuuluvat toimintatuloihin.

Lisätietoa
Muualla verkossa
Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.