Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 
 

Verot ja muut tulot

Neljä viidesosaa seurakuntien tuloista on verotuloja.

Kirkollisvero

Kirkon jäsen maksaa kirkollisveroa sille seurakunnalle, jonka alueella hän asui edellisen vuoden lopussa. Kirkollisveroprosentin keskiarvo oli viime vuonna 1,4. Veroprosentti vaihtelee yhdestä prosentista kahteen prosenttiin.

Kirkollisvero kerätään valtion- ja kunnallisveron yhteydessä. Kirkko korvaa verohallinnolle valtiolle verojen keräämisestä aiheutuvat kulut (20 miljoonaa euroa vuonna 2012).

Yhteisövero

Yritykset ja yhteisöt maksavat valtiolle tilivuoden voitostaan yhteisöveroa. Osa siitä tilitetään kirkolle. Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon yhteinen osuus yhteisöveron tuotosta vuosina 2007 ja 2008 oli 1,75 prosenttia. Vuoden 2009 alusta alkaen jako-osuus nostettiin 2,55 prosenttiin. Korotus oli tilapäinen ja se päättyi vuoden 2011 lopussa. Vuonna 2012 jako-osuus oli 2,3 prosenttia.

Kirkon yhteisöverosta saama osuus on tukea yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamisesta. Niihin lasketaan hautaustoimi, kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito. Esimerkiksi hautaustoimen, väestökirjanpitoon ja kansallisen kulttuuriperinnön ylläpitoon liittyvien tehtävien kulut olivat noin 158 miljoonaa euroa vuonna 2012. Vuonna 2011 kulut olivat 137 miljoonaa euroa.

Erillinen yhteisöjen ja yritysten maksama kirkollisvero lopetettiin vuonna 1993.

Verotulojen kehitys 2007–2012 miljoonina euroina

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kirkollisverot 805 852 859 842 856 864
Yhteisövero-osuus 118 122 95 112 133 98
Yhteensä 923 974 954 954 989 962

 

 

 

 


Muut tulot

Verotulojen lisäksi seurakuntien muita tuloja ovat avustukset Kirkon keskusrahastolta, omaisuuden myyntitulot, toiminta- ja  rahoitustulot. Kolehdit ja lahjoitukset kuuluvat toimintatuloihin.

Lisätietoa
Muualla verkossa
Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.