Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 
 

Verot ja muut tulot

Neljä viidesosaa seurakuntien tuloista on verotuloja.

Kirkollisvero

Kirkon jäsen maksaa kirkollisveroa sille seurakunnalle, jonka alueella hän asui edellisen vuoden lopussa. Kirkollisveroprosentin keskiarvo oli viime vuonna 1,4. Veroprosentti vaihtelee yhdestä prosentista kahteen prosenttiin.

Kirkollisvero kerätään valtion- ja kunnallisveron yhteydessä. Kirkko korvaa verohallinnolle valtiolle verojen keräämisestä aiheutuvat kulut (noin 22 miljoonaa euroa vuonna 2013).

Yhteisövero

Yritykset ja yhteisöt maksavat valtiolle tilivuoden voitostaan yhteisöveroa. Osa siitä tilitetään kirkolle. Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon yhteinen osuus yhteisöveron tuotosta oli 2,81 prosenttia vuonna 2014.

Kirkon yhteisöverosta saama osuus on tukea yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamisesta. Niihin lasketaan hautaustoimi, kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito. Esimerkiksi hautaustoimen, väestökirjanpitoon ja kansallisen kulttuuriperinnön ylläpitoon liittyvien tehtävien kulut olivat noin 143 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Vuonna 2016 alkaen yhteisövero-osuus lakkaa ja tilalle tulee valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus, jolla rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä.

Verotulojen kehitys 2008–2014 miljoonina euroina

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kirkollisverot 859 842 856 864 917 896
Yhteisövero-osuus 95 112 133 98 105 115
Yhteensä 954 954 989 962 1022 1012

 

 

 

 

Muut tulot

Verotulojen lisäksi seurakuntien muita tuloja ovat avustukset Kirkon keskusrahastolta, omaisuuden myyntitulot, toiminta- ja  rahoitustulot. Kolehdit ja lahjoitukset kuuluvat toimintatuloihin.

Lisätietoa
Muualla verkossa
Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.