Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Nyheter


Nyhetssökningen är en fritextsökning. Som sökord kan du använda t.ex. en ort eller en nyhetsproducent (t.ex. Bibelsällskapet). RSS-flöde
 
Sök med orden:  

Nyheter 1-10 (av 2060)

Nyheterna är ordnade enligt datum (nyaste först)

Borgå stift fick sex nya diakoner
Vid diakonvigningen i Borgå domkyrka i söndags (18.9) vigdes Hanna Byskata, Linda Bäckman, Wiveca Eklund, Mari Johnson, Cecilia Kung och Birgitta Norrvik till diakoniämbetet. Kyrkoherden i Korsholms svenska församling Berndt Berg har valts till prästassessor i domkapitlet för tiden 1.10.2016–30.9.2019.
Kyrklig tidningstjänst, 22.9.2016

Kyrkans fyraårsberättelse för 2012-2015 godkändes
På plenum i Helsingfors den 20 september godkände kyrkostyrelsen kyrkans fyraårsberättelse för åren 2012-2015 och sände den vidare för behandling i kyrkomötet. Kyrkostyrelsen godkände också förslag till kyrkomötet om Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019.
Kyrklig tidningstjänst, 20.9.2016

Ärkebiskop Mäkinen: Flyktingarna behöver trygg rutt till Europa
Ärkebiskop Kari Mäkinen är bekymrad över flyktingarnas situation och den allt hårdare flyktingpolitiken i Europa. Mäkinen lyfte upp frågan då han öppnade evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands EU-delegations möte på måndag 19.9.2016.
Kyrklig tidningstjänst, 19.9.2016

Lovén sökte kyrkoherdetjänst i Kyrkslätt svenska församling
Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätt svenska församling lockade en sökande medan en kaplanstjänst i Vasa svenska församling och en kaplantjänst i Borgå svenska församling lockade tre sökande vardera.
Kyrklig tidningstjänst, 15.9.2016

Diakonibarometern 2016: Det är allt svårare att få hjälp i Finland
Diakonibarometern 2016 offentliggörs fredagen den 23 september på kyrkans diakonidagar i Åbo. I diakonibarometern har man sammanställt evangelisk-lutherska kyrkans diakoniarbetares uppfattningar om hur det är att vara sämre lottad i Finland.
Kyrklig tidningstjänst, 15.9.2016

Gudstjänstproducenter fick förtjänsttecken
I söndags firade radiogudstjänsten 90 år. I samband med jubiléet den 11 september fick tilldelades tre personer kyrkliga förtjänsttecken.
Kyrklig tidningstjänst, 14.9.2016

Radiogudstjänsten fyller 90 – lika gammal som Yle
Radiogudstjänsten fyller jämna 90 år. Den hör till de äldsta programmen i Yles programtablå. Den första svenska gudstjänsten radierades från Johanneskyrkan i Helsingfors 12.9.1926, bara tre dagar efter att Rundradion hade inlett sin nationella sändningsverksamhet. Samma dag sändes en finsk gudstjänst från Tammerfors domkyrka.
Kyrklig tidningstjänst, 6.9.2016

Tillgänglig pilgrimsrutt fick kyrkans pris för miljöfostran
Partaharju verksamhetscenter och deras pilgrimsrutt och tillgängliga naturstig fick Kyrkostyrelsens pris för miljöfostran 2016. Partaharju verksamhetscenter i Pieksämäki har aktivt verkat för att bygga tillgängliga friluftsmöjligheter. Det har länge funnits en efterfrågan på friluftsmöjligheter för rullstolsburna.
Kyrklig tidningstjänst, 6.9.2016

Biskopsmötets redogörelse: Det finns rum i kyrkan för olika familjer
Biskopsmötet gav på onsdag 31.8.2016 en redogörelse om kyrkans äktenskapssyn. Med anledning av den nya äktenskapslagen som träder ikraft i mars 2017 hade kyrkomötet i november ifjol bett biskopsmötet göra en redogörelse om kyrkans äktenskapssyn och varje människas omistliga värde som stöd åt prästerna och församlingarna. Tanken är att redogörelsen klargör den diskussion som förs i kyrkan om vad ändringen i äktenskapslagen innebär.
Kyrklig tidningstjänst, 31.8.2016

Biskopsmötet gav redogörelse om kyrkans äktenskapssyn
Med anledning av att en ny äktenskapslag träder ikraft 1.3.2017 har kyrkomötet i november 2015 bett biskopsmötet göra en redogörelse till församlingarna och prästerna om kyrkans syn på äktenskapet och alla människors omistliga värde. Den nya lagstiftningen ändrar inte på kyrkans nuvarande äktenskapssyn.
Kyrklig tidningstjänst, 31.8.2016

Föregående 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nästa

Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.