Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Nyheter


Nyhetssökningen är en fritextsökning. Som sökord kan du använda t.ex. en ort eller en nyhetsproducent (t.ex. Bibelsällskapet). RSS-flöde
 
Sök med orden:  

Nyheter 1-10 (av 2035)

Nyheterna är ordnade enligt datum (nyaste först)

Biskopsmötet gav rekommendation för vigning av diakoner
Biskopsmötet gav en rekommendation för vigning av diakoner eftersom det finns ett behov av att klargöra och förenhetliga praxisen i de olika stiften. Biskopsmötet beslöt att biskopen i Lappo stift Simo Peura och biskopen i Tammerfors stift Matti Repo representerar biskoparna i kyrkostyrelsens plenum
Kyrklig tidningstjänst, 24.5.2016

Nytt stiftsfullmäktige samlas i Borgå – modernare bönespråk på agendan
Borgå stifts stiftsfullmäktige samlas för första gången i sin nya sammansättning torsdagen den 26 maj i Borgå. Stiftsfullmäktiges medlemmar, sju präster och 14 lekmän, valdes i februari för mandatperioden 2016-2020.
Kyrklig tidningstjänst, 23.5.2016

Svårt att få kyrkoherdar till skärgårdsförsamlingar
Då ansökningstiden till ett flertal kyrkoherdetjänster gick ut visade det sig att det fortsättningsvis är svårt att få kyrkoherdar till mindre skärgårdsförsamlingar. Av tre åländska skärgårdsförsamlingar fick endast Ålands södra skärgårdsförsamling en sökande.
Kyrklig tidningstjänst, 20.5.2016

Fredrik Smulter är kyrkans motionsfadder i maj
Fyrfaldige världsmästaren i bänkpress Fredrik ”Freddi” Smulter är den senaste av kyrkans motionsfaddrar som vill uppmuntra finländarna till en mera rörlig livsstil. Kyrkan har varit en del av hans barndom och ungdom, nu vill han ge något tillbaka.
Kyrklig tidningstjänst, 20.5.2016

Ny artikelsamling utmanar kyrkan att diskutera arvet från Luther
Nästa år har det gått 500 år sedan Martin Luther offentliggjorde sina 95 teser om kyrkans reformation. Den tyska munkens teologiska teser startade en process som fick effekter också i Norden. I artikelsamlingen Nåd för nya världar granskas kritiskt det lutherska arvet i en förändrad värld.
Kyrklig tidningstjänst, 19.5.2016

Fyra personer prästvigs i Borgå i slutet av maj
Domkapitlet i Borgå stift har godkänt fyra personer för prästvigning. Vigningen sker den 29 maj. Domkapitlet har också beslutat om förordnanden till församlingstjänster och förklarat Tom Bergman behörig för kyrkoherdetjänsten i
Kyrklig tidningstjänst, 17.5.2016

Kyrkomötet valde medlemmar till kyrkostyrelsens plenum
Kyrkomötet valde på fredagen medlemmar till kyrkostyrelsens plenum för mandatperioden 1.6.2016–31.5.2020. Kyrkomötet beslöt att höja avgångsåldern för kyrkligt anställda, och att kyrkostyrelsens ska bereda en ändring i valordningens bestämmelser så att församlingsvalet kan flyttas från den andra till den tredje söndagen i november.
Kyrklig tidningstjänst, 13.5.2016

Kyrkomötet diskuterade sättet att välja ärkebiskop
Kyrkomötet förde på onsdagen en kort remissdiskussion om kyrkostyrelsens förslag till ändringar i bestämmelserna om sättet på vilket man väljer ärkebiskop. Då tiden för att lämna in ombudsinitiativ gick ut på onsdag hade två nya initiativ lämnats in; ett om kyrkans vigselrätt, ett om kyrkligt anställdas missionskunskap.
Kyrklig tidningstjänst, 11.5.2016

Kyrkomötets utskott tillsatta
Kyrkomötets elektorer har valt medlemmar till mötets nio utskott och utskotten valt ordföranden sinsemellan.
Kyrklig tidningstjänst, 11.5.2016

"Vi kan inte acceptera hatretorik och rasism"
Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen besökte på tisdagen kyrkomötet. I sitt tal till kyrkomötet berörde hon den hatretorik och de motsättningar som ökat i Finland och Europa till följd av ekonomiska utmaningar, den osäkerhet som snabba samhällsförändringar föder och en tilltagande flyktingström.
Kyrklig tidningstjänst, 10.5.2016

Föregående 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nästa

Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.