Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Nyheter


Nyhetssökningen är en fritextsökning. Som sökord kan du använda t.ex. en ort eller en nyhetsproducent (t.ex. Bibelsällskapet). RSS-flöde
 
Sök med orden:  

Nyheter 1-10 (av 2071)

Nyheterna är ordnade enligt datum (nyaste först)

Ansvarsveckan uppmanar till humanare asylpolitik
Ekumeniska ansvarsveckan 23-30.10 lyfter upp varje människas rätt att leva i trygghet. I Helsingfors ordnar de södra församlingarna en kafékaravan där flyktingar och invandrare delar sina livsberättelser.
Kyrklig tidningstjänst, 21.10.2016

Kvevlax behöver ny kyrkoherde
Borgå stift fick en ny präst. Nya ordföranden för de kyrkliga samfälligheternas gemensamma kyrkoråd.
Kyrklig tidningstjänst, 21.10.2016

Kyrkans framtidskommitté: Kyrkan behöver genomgå betydande förändringar
Kyrkan är inte i kris när det gäller organisation, förvaltning och ekonomi, konstaterar Kyrkans framtidskommitté i sitt nyligen publicerade betänkande. Kyrkans verksamhet är mångsidig och når fortsättningsvis breda människomassor. Trots detta behöver kyrkan genomgå betydande förändringar för att kunna svara mot framtidens utmaningar.
Kyrklig tidningstjänst, 19.10.2016

Kyrkostyrelsens plenum godkände utredning om äktenskapslagens följder för kyrkan
Kyrkostyrelsens plenum godkände på sitt möte 18.10.2016 en juridisk utredning om vilka följder ändringen i äktenskapslagen i mars 2017 har för kyrkan. Utredningen sändes till kyrkomötet som samlas i november.
Kyrklig tidningstjänst, 18.10.2016

Luthersk biskop från USA besöker Finland – modern migration på agendan
Biskopen i Kaliforniens stift i USA:s lutherska kyrka (ECLA) Guy Erwin besöker Finland 11-19.10.2016 inbjuden av ärkebiskop Kari Mäkinen. Under besöket diskuterar man bland annat kyrkornas samarbete i Silicon Valley och på andra orter i Kalifornien där det bor tiotusentals finländare, den nya tidens migranter.
Kyrklig tidningstjänst, 14.10.2016

Klockringning för offren i Aleppo – över 160 kyrkor är med
En stor del av församlingar runtom i Finland ringer i kyrkklockorna för offren för bombningarna i Aleppo. I detta nu ringer klockorna i 160 kyrkor.
Kyrklig tidningstjänst, 14.10.2016

Biskopsmötet vill underlätta ekumenik i församlingarna
Biskoparna vill främja ekumeniken på lokalnivå genom att underlätta för andra kyrkors präster att predika i lutherska gudstjänster och öka gästfriheten vid nattvardsbordet.
Kyrklig tidningstjänst, 13.10.2016

Att avlägsna religiositet ur barns liv är inte religionsfrihet
Barnets rätt att välja sin åskådning förverkligas först när barnet har getts tillfälle att bli medveten om livsåskådningar
Kyrklig tidningstjänst, 4.10.2016

Nu går det lättare och snabbare att bli medlem i kyrkan
Kyrkan har förnyat webbtjänsten Bli medlem i kyrkan. Tjänsten erbjuder ett enklare sätt att ansöka om inträde i kyrkan. I den förnyade tjänsten kan användaren identifiera sig med hjälp av bankkoder och då hämtas största delen av uppgifterna om den som vill bli medlem från befolkningsdatasystemet
Kyrklig tidningstjänst, 29.9.2016

Biskop Björn Vikström: Kyrkan behöver våga gå i dialog om viktiga frågor
På onsdag morgon gav biskop Björn Vikström en beskrivning av läge och tendenser i Borgå stift för de präster som samlats till stiftets synodalmöte i Åbo. I sin översikt lyfte biskopen fram utmaningar i form av sjunkande antal dop, konfirmationer, vigslar och gudstjänstdeltagare men också till exempel ett aktuellt behov av att rekrytera präster. Samtidigt visade han också möjligheter att utveckla församlingsarbetet i stiftet och kyrkan.
Kyrklig tidningstjänst, 28.9.2016

Föregående 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nästa

Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.