Hoppa över navigation Större textstorlek Mindre textstorlek
Ev.luth. kyrkan i Finland
 
 

Nyheter


Nyhetssökningen är en fritextsökning. Som sökord kan du använda t.ex. en ort eller en nyhetsproducent (t.ex. Bibelsällskapet). RSS-flöde
 
Sök med orden:  

Nyheter 1-10 (av 2045)

Nyheterna är ordnade enligt datum (nyaste först)

Nordiska biskopar diskuterar flyktingpolitik och reformation
Biskopar från hela Norden är samlade till nordiskt biskopsmöte i Visby. Där har de berört aktuella frågor inom flera områden; teologi, kulturarv, kyrka och samhälle.
Kyrklig tidningstjänst, 30.6.2016

Kyrkans samtalstjänst är öppen hela sommaren
I juli anlitas kyrkans samtalshjälp extra flitigt då flera andra hjälpkanaler stänger för semester. Också på midsommar stöder och hjälper kyrkans mångsidiga samtalshjälp, den är öppen såväl vardag som helg under sommaren.
Kyrklig tidningstjänst, 21.6.2016

Diakonissan Cecilia Forsén stiftssekreterare för församlingsdiakoni
Diakonissan i Matteus församling Cecilia Forsén har valts till stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet i Borgå. I augusti väljs ny prästassessor i Borgå stift. Kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina Dahlqvist har förordnats till tf kontraktsprost i Åbolands prosteri från september.
Kyrklig tidningstjänst, 20.6.2016

Kyrkan på SuomiAreena: Arbetslivs- och vårdlösningar handlar om människovärdet
Evangelisk-lutherska kyrkan deltar i år på nytt i den samhällsdebatt som förs på SuomiAreena i Björneborg den 11-15 juli. Den här gången samarbetar kyrkan främst med SOSTE och RAY. Diskussionen handlar speciellt om delaktighet i arbetslivet, omvårdnad och medborgarsamhällets framtid. Kyrkan ordnar också annat program än diskussioner och för första gången kan dricka vin och sjunga psalmer på svenska på SuomiAreena.
Kyrklig tidningstjänst, 17.6.2016

Församlingarna sysselsätter många unga på sommaren
Skriftskolan, församlingarnas hjälpledarutbildning och uppgiften som hjälpledare samlar årligen tiotusentals unga i åldern 15-17 år. Kyrkans verksamhetsstatistik för 2015 visar att drygt 23 000 unga deltog i den hjälpledarutbildning som församlingarna ordnar. Knappt 16 000 unga var hjälpledare i församlingen. Sammanlagt 49 000 finländare deltog i konfirmandundervisning ifjol.
Kyrklig tidningstjänst, 15.6.2016

Kyrkans forskningscentral ger ut bok om förändringar i kristna gemenskaper och tillhörigheter
Under de senaste årtiondena har religiositeten i västländerna blivit ett allt mera personligt val. Samtidigt har antalet religiösa samfund och gemenskaper vuxit kraftigt.
Kyrklig tidningstjänst, 15.6.2016

Åsa A Westerlund viceordförande i kyrkostyrelsens plenum
Vid sitt första möte i ny sammansättning valde kyrkostyrelsens plenum läkaren Åsa A Westerlund från Karis till viceordförande för plenum. Ärkebiskop Kari Mäkinen är ordförande för plenum. Kyrkostyrelsen beviljade ett stipendium på 50 000 euro till föreningen Eläköön terva för kemikalieregistrering av furutjära och anslog 240 000 euro till att utveckla församlingarnas byggnadsregister.
Kyrklig tidningstjänst, 7.6.2016

Nyvigda präster i församlingarna
Vid prästvigningen i Borgå domkyrka 29.5.2016 har teologie doktor Yvonne Terlinden samt teologie magistrarna Karl-Kristian Willis, Carolina Lindström och Benjamin Sandell ordinerats till prästämbetet.
Kyrklig tidningstjänst, 30.5.2016

Kyrkostyrelsen fördelade 200 000 euro i stöd till avtalsorganisationer
Kyrkostyrelsen beslöt att fördela ett stöd på 200 000 euro till de av kyrkans grundavtalsorganisationer som berördes av utrikesministeriets nedskärningar i utvecklingsbiståndsmedlen. Stödet ges till organisationerna i förhållande till hur mycket de deltar i finansieringen av lönekostnader för stiftssekreterare och sakkunniga inom internationellt arbete.
Kyrklig tidningstjänst, 26.5.2016

Vägkyrkosommaren 2016 drar igång med motorcykelrundor
Sommaren 2016 håller sammanlagt 265 evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkor sina dörrar öppna i egenskap av vägkyrkor. Församlingarna erbjuder alternativa rastplatser för resenärerna genom att hålla kyrkornas dörrar öppna under hela turistsäsongen.
Kyrklig tidningstjänst, 26.5.2016

Föregående 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nästa

Evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst.