Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Etusivu Ajankohtaista Uutiset Tutkimustulos: Suomalaiset haluavat Suvivirren edelleen kevätjuhliinsa
 
 


Tutkimustulos: Suomalaiset haluavat Suvivirren edelleen kevätjuhliinsa

Uutinen julkaistu 14.5.2012 Klo 9:17
Uutisen julkaisija: Kirkon tiedotuskeskus (Hae uutistuottajan muut uutiset)

Suuri enemmistö suomalaisista suhtautuu myönteisesti kristillisten kulttuuripiirteiden näkymiseen kouluissa. Valtaosan mielestä Suvivirsi kuuluu koulujen kevätjuhlaan ja kristillinen ohjelma joulujuhlaan. Tämä käy ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen teettämässä kyselyssä, joka toteutettiin marraskuussa 2011. Kyselyssä tiedusteltiin useista aihepiireistä, jotka koskevat kirkon ja valtion yhteistyötä. Kyselyyn osallistui lähes 5000 vastaajaa.

Erittäin tai melko myönteisesti suvivirren laulamiseen koulun kevätjuhlissa suhtautui 84 prosenttia kyselyyn vastanneista. Lähes kolme neljäsosaa suhtautui myönteisesti myös koulujen joulujuhlien kristilliseen ohjelmaan. Vain neljä prosenttia suomalaisista suhtautuu suvivirteen kielteisesti. Kymmenesosa ei halua kristillistä ohjelmaa koulujen joulujuhlaan.

Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista suhtautui myönteisesti myös koulujen uskonnonopetukseen. Vastaavasti noin 20 prosenttia vastanneista suhtautui siihen kielteisesti.

Naiset pitäisivät uskontoa esillä kouluissa miehiä enemmän

Kyselyn mukaan naiset suhtautuvat miehiä myönteisemmin kysymyksiin, jotka koskivat uskonnon esillä pitämiseen kouluissa. Naisista 69 prosenttia piti koulujen uskonnonopetusta myönteisenä, miehistä samoin suhtautui vain 54 prosenttia. Naisista 77 prosenttia suhtautui myönteisesti joulujuhlien kristilliseen ohjelmaan ja 88 prosenttia suvivirren laulamiseen kevätjuhlissa. Myönteisyys lisääntyi vanhemmissa ikäryhmissä ja harvaan asutuilla alueilla. Koulutustaso ei juurikaan vaikuttanut asenteisiin.

Erittäin myönteisesti suhtaudutaan myös vankilapappien työhön vankiloissa sekä sotilaspappien työhön puolustusvoimissa. Lähes neljä viidesosaa suomalaisista suhtautuu kyselyn mukaan vankilapappeihin myönteisesti ja vain neljä prosenttia kielteisesti. Noin kolme viidestä suhtautuu myönteisesti myös valtiopäivien avajaisjumalanpalvelukseen. Myös näissä kysymyksissä myönteisimpiä olivat naiset, vanhempaan ikäryhmään kuuluvat sekä harvempaan asutuilla alueilla asuvat.

Suomalaisten jumalausko on vähentynyt

Vaikka kirkkoon suhtaudutaan myönteisesti, kristillisiin opetuksiin uskominen on entistä heikompaa. Suomalaisista runsas neljännes (27 %) ilmoitti kyselyssä uskovansa kristinuskon Jumalaan. Vuoden 2007 kyselyyn verrattuna osuus on pudonnut kymmenellä prosenttiyksiköllä. Yli viidennes suomalaisista (21 %) puolestaan ilmoitti, ettei usko Jumalan olemassaoloon. Osuus on noussut kaikkien aikojen suurimmaksi.

Vajaa neljännes (23 %) on heitä, jotka ilmoittivat uskovansa Jumalaan toisin kuin kirkko opettaa ja noin joka kuudes (17 %) on jumalauskostaan epävarma. Lisäksi Jumalan olemassaoloa epäileviä oli 7 prosenttia. Viisi prosenttia vastaajista ei halunnut ilmoittaa kantaansa.

Kyselyssä tiedusteltiin lisäksi suomalaisten suhtautumista keskeisiin kristillisiin oppeihin, kuten Jeesuksen neitseestä syntymiseen, jumalallisuuteen, kuolleista nousemiseen ja toiseen tulemiseen. Näiden oppien kohdalla on nähtävissä hyvin selvää laskua vuonna 2007 toteutettuun kyselyyn verrattuna. Vuonna 2007 noin 63 prosenttia piti oppia Jeesuksesta Jumalan Poikana vähintään todennäköisenä, vuonna 2011 vastaava luku oli enää 41 prosenttia. Myös Jeesuksen ylösnousemuksen, neitseestä syntymisen ja toisen tulemisen kohdalla kyselyn tuloksissa oli tapahtunut selvää laskua edelliseen kyselyyn nähden.

________________

Tutkimuksen Kirkon tutkimuskeskukselle toteutti TNS Gallup Oy marraskuussa 2011 internetpaneelina. Aineisto koostuu 4 930 henkilön vastauksista.

Vastaajat edustavat Suomen 15–75-vuotiasta väestöä. Vuonna 2007 vastaava kysely toteutettiin käyntihaastatteluin (N = 1030). Menetelmien eroista johtuen havainnot eivät ole täysin vertailukelpoisia, vaan lähinnä suuntaa-antavia.

Uutisen liitteet
Lisää uutisia aiheesta
Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.