Ohita navigaatio Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Etusivu Ajankohtaista Uutiset Yhteistyösopimus Eteläisen Afrikan evankelis-luterilaisen kirkon kanssa hyväksyttiin
 
 


KIRKOLLISKOKOUS 7.-11.5.2012

Yhteistyösopimus Eteläisen Afrikan evankelis-luterilaisen kirkon kanssa hyväksyttiin

Uutinen julkaistu 11.5.2012 Klo 12:00
Uutisen julkaisija: Kirkon tiedotuskeskus (Hae uutistuottajan muut uutiset)

Kirkolliskokous hyväksyi kirkkohallituksen esityksen yhteistyöasiakirjasta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Eteläisen Afrikan evankelis-luterilaisen kirkon (ELCSA) välillä.

Sopimuksella kirkot pyrkivät vahvistamaan keskinäistä yhteyttä ja yhteistyötä. Sopimus tarjoaa mahdollisuuden rikastuttaa molempien kirkkojen elämää oppimalla toinen toisiltaan. ELCSA:n taholla sopimus voidaan hyväksyä kuluvan vuoden toukokuun lopussa.

Sopimus on määräaikainen ja se voimassa kuusi vuotta. Se on luonteeltaan puitesopimus, eikä aiheta merkittäviä taloudellisia ja toiminallisia sitoumuksia.

Eteläisen Afrikan evankelis-luterilainen kirkko on Luterilaisen maailmanliiton (LML) jäsenkirkko, jossa on yli puoli miljoonaa jäsentä. ELCSA:n seitsemän hiippakuntaa sijaitsevat neljässä maassa: Etelä-Afrikassa, Botswanassa, Swasimaassa ja Losothossa.

Sopimuksen taustalla ovat arkkipiispa Jukka Paarman ja kirkkoneuvos Risto Cantellin Etelä-Afrikan matkat vuosina 2006, 2008 ja 2010. Matkat vahvistivat kirkkojen välisiä yhteyksiä.

Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuonna 2011 merkittiin tiedoksi. Perustevaliokunta pitää tärkeänä sitä, että käytännön vastuu maahanmuuttajatyöstä on paikallisseurakunnilla. Valiokunnan mielestä maahanmuuttajatyön tulee olla yksi kirkon toiminnan painopisteistä.

Kirkolliskokous vahvisti Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen

Kirkolliskokous merkitsi tiedoksi kertomuksen Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011 sekä Kirkon keskusrahaston tasekirjan 31.12.2011 ja tilintarkastuskertomuksen. Tiedoksi merkittiin myös Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös 2011.

Kirkolliskokous vahvisti Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja hyväksyi Kirkkohallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilkauden tulos on 0,9 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 1,0 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä kirjataan oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämään. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2011.

Kirkkohallituksessa on käynnissä kehityshankkeita, joilla seurakuntia tuetaan. Hankkeita ovat Meidän kirkko 2015 –strategian toteuttamiseen liittyvät projektit, seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen, Hengellinen elämä verkossa –hanke, Kirkon uusi jäsentietojärjestelmä (KITKE-hanke) ja Kirkon palvelukeskus (KIPA).

Kertomus kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2011 merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot:
sakasti.evl.fi/kirkolliskokous

 

Uutisen liitteet
Lisää uutisia aiheesta
Evl.fi on koko ev.lut. kirkon yhteinen verkkopalvelu.